Отлично представяне на народните певици от Второ СУ Търговище

Със златна и сребърна лира на Орфей се завърнаха от Пловдив музикалните таланти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, които участваха на 24 и 25.03.2018 г. в Националния музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти”. Спечелиха ги

  • Емине Мустафа от ІХ а клас и Джемиле Джемиле Ахмедова от Х а клас /дует/ – златна лира
  • Теодора Мирославова от VІІ а клас – сребърна лира
  • Поощрения – за Емине Мустафова и Галя Стоянова от VІІ а клас.

Преподаватели на даровитите ученици са Росица Димитрова и Стефан Иванов – старши учители по музика във Второ СУ Търговище.

Конкурсът „Орфееви таланти” съхранява и обогатява българската национална култура. Негови организатори са Българският национален младежки фолклорен съюз и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство /АМТИИ/.

Поздравления за учениците и техните учители!Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: