Пролетен спортен празник с второкласниците

На 23.03.2018 г. учениците от петте паралелки на ІІ клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха пролетен спортен празник. С много настроение и желание отборите участваха в щафетни игри, като показаха бързина, съобразителност, екипност. Победител в игрите е ІІ д клас. Спортният празник е организиран от Олга Златкова, старши учител по ФВС.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: