„Панаир на професиите“ – заключителна публична изява

Заключителна публична изява „Панаир на професиите“ организираха на 28.03.2018 г. участниците в клуба „Професиите в служба на хората” ІV а клас и в клуба „Професиите в моето семейство“ ІV д клас, по проект „Твоят час“, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Те представиха основни професии, области, в които се упражняват, необходимите умения за тях. Разказите на учениците бяха илюстрирани с богат снимков материал от посещенията в различни фирми през годината. На публичната изява присъства Пламен Иванов – заместник – директор на училището. Ръководители на клубовете са Г. Пенчева и Р. Добрева – старши учители в начален етап.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: