Постъпка за пример

От ОД на МВР Търговище изказват благодарност на Радостин Асенов от ІV в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, който на 28.03.2018 г. е намерил и предал на съответните органи скъпо мобилно устройство. Заедно с Радостин са били и неговите съученици Християн и Ерджан. Класен ръководител на ІV в клас е Светлана Михайлова. Пламен Иванов – заместник-директор на училището – поздрави учениците за доблестната им постъпка.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: