Второ място в национален конкурс – за народна певица от Второ СУ Търговище

Медал и диплом за присъдено ІІ място спечели Теодора Мирославова Маринова от VII a клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище в Х-я Национален детско-юношески конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене “Песенна дъга над Кутев”, който се проведе на 01.04.2018 г. в гр. Котел. Организатори на конкурса са НУФИ “Филип Кутев” град Котел и СУН “Филип Кутев-Котел”, в лицето на неговия Председател г-н Паруш Неделчев, с подкрепата на Министерството на културата. Целта на конкурса е съхраняване на песенния и инструменталния фолклор на България и приобщаване на младото поколение към ценностите на фолклорните традиции, както и откриването и изявата на млади таланти.

Теодора е от класа за народно пеене в училището, ученичка на Росица Милкова и Стефан Иванов – старши учители по музика.

Честита поредна награда на талантливата пЙорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: