Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Прием в 8 клас за учебната 2018/2019 година
График на работното време на училищната комисия по прием на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година