График на работното време на училищната комисия по прием на ученици в VIII клас за учебната 2018/2019 година във Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“, гр. Търговище

Комисията работи в стаята на ЗДУД по график, утвърден със заповед № РД 09- 4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката

  • Записване на ученици на I етап на класиране – всеки ден от 04.07.2018 до 06.07.2018 от 8:00 до 17:00 часа.
  • Записване на ученици на II етап на класиране – всеки работен ден от 13.07.2018 до 17.07.2018г. от 8:00 до 17:00 часа.
  • Записване на ученици, приети на III етап на класиране-всеки работен ден от 27.07.2018г. до 30.07.2018г. от 8:00 до 17:00 часа

Прием в 8 клас за учебната 2018/2019 година

График на дейностите по приемане на ученици след основно образование