Система от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище, в сила от 30 март 2018 година


Приложение № 1- Заявление за участие в класиране за прием в първи клас


Приложение № 2 – Срокове за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас


За повече информация: 
Второ СУ „Професор Никола Маринов“
Пламен Иванов – зам. директор УДСайта на Община Търговище