Прием в 8 клас за учебната 2018/2019 година

ПРОФИЛ

„ПРИРОДНИ НАУКИ“

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Разширено изучаван чужд език

 • Английски език

Приемни изпити чрез тест по 

 • Български език и литература
 • Математика

Балообразуване

Сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика; оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  от свидетелството за основно образование.


ПРОФИЛ

„МАТЕМАТИЧЕСКИ“

Профилиращи предмети

 • Математика
 • Информатика
 • Информационни технологии

Интензивно изучаван чужд език

 • Английски език

Приемни изпити чрез тест по 

 • Български език и литература
 • Математика

Балообразуване

Сбор от: оценка от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика; оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование.


ПРОФИЛ

„ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

Профилиращи предмети

 • Български език и литература
 • История и цивилизация

Интензивно изучаван чужд език

 • Английски език

Приемни изпити чрез тест по 

 • Български език и литература
 • Математика

Балообразуване

Сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература,  оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и история и цивилизация от свидетелството за основно образование.


ПРОФИЛ

„МУЗИКА/ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Профилиращи предмети

 • Музика/Изобразително изкуство
 • Английски език

Разширено изучаван чужд език

 • Английски език

Приемни изпити чрез тест по 

 • Български език и литература
 • Математика

Изпит за проверка на способностите по

 • Музика/Изобразително изкуство

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по музика/изобразително изкуство: 14 – 18 май 2018 г.

Балообразуване

Сбор от: оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от проверката на способности по музика/изобразително изкуство; оценките по музика/изобразително изкуство и български език и литература от свидетелството за основно образование.
ЗАПОВЕД № РД 06-108/26.03.2018 г. на началника на РУО-Търговище за утвърдения държавния план-прием за учебната 2018-2019 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища в област Търговище 

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com