„Равенство между половете“ – най-големият урок в ХІІ г клас

На 05.04.2018 г., в часа на класа, учениците от ХІІ г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха своя най-голям урок на тема „Равенство между половете“, цел 5. от 17-те глобални цели за устойчиво развитие. Те коментираха необходимостта от прекратяването на дискриминация и насилие срещу жени и момичета; насърчаването на равния достъп на жените до образование, политическа, икономическа и обществена дейност. Проведената дискусия е част от инициативата „Най-големият урок в света“ на УНИЦЕФ и поредната дейност на ученици и учители от Второ СУ като глобално училище. Класен ръководител на ХІІ г клас е Здравка Радева – главен учител по български език и литература.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: