Учениците от VІІІ б клас – в Окръжния съд Търговище

В навечерието на Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители – 16 април – учениците от VІІІ б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище посетиха Окръжния съд Търговище. В Деня на отворените врати съдия Даскалова ги въведе в съдебна зала, запозна ги с детайли от работата по правораздаването и разказа интересни моменти от своята практика. Осмокласниците задаваха въпроси, свързани с функционирането на съдебната власт и естеството на различните съдебни професии. Интерес предизвика и помещението за задържани лица. Учениците пожелаха да дойдат отново и да участват в симулативен процес. Всички получиха екземпляр от действащата Конституция, а някои си тръгнаха с нова мечта – да станат юристи.

Класен ръководител на VІІІ б клас е Славка Георгиева – старши учител по български език и литература. Посещението в Окръжния съд е предвидено в плана за часа на класа и е свързано с гражданското образование на младите хора и формиране у тях на правна култура.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com