„Живот под водата“ – най-големият урок в І в клас

„Живот под водата“ – беше темата на най-големия урок, който на 13.04.2018 г. проведоха учениците от І в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. С него те се включиха в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат нашата планета да стане справедлива, здрава и устойчива. С голям ентусиазъм децата изработиха своите индивидуални проекти и подредиха рисунките в интересен постер. „Живот под водата“ е цел № 14 от Глобалните цели за устойчиво развитие. Класен ръководител на І в клас е В. Василева – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: