„Живот на Земята“ – най- големият урок на VІІ б клас

Учениците от VІІ б клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха своя най-голям урок на тема „Живот на Земята“. Те коментираха конкретните действия и мерки във връзка с проблема – цел № 15 от Глобалните цели за устойчиво развитие – намаляване на обезлесяването и засаждането на повече дървета; защитаване и опазване на екосистемите; предотвратяване изчезването на застрашени видове. По този начин учениците се включват в глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“. Класен ръководител на VІІ б клас е Елина Богословова – главен учител по биология и здравно образование.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: