„Пиши правилно!“ – заключителна изява на ХІІ б клас

На 13.04.2018 г. участниците в групата по български език и литература ХІІ б клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха своята заключителна изява на тема „Пиши правилно!“ Групата е създадена по проект „Твоят час”, с ръководител Йорданка Филева – главен учител по български език и литература. Учениците представиха основни норми на съвременния български книжовен език и тяхното практическо приложение. При подготовката на своите презентации те използваха различни информационни източници, сред които материали от Института по български език към БАН и от образователния сайт „Уча.се“. Езиковите задачи предизвикаха основателния интерес на учениците, тъй като им предстои ДЗИ по български език и литература.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: