„Изкореняване на бедността“ – най-големият урок за V б клас

На 23.04.2018 г. учениците от V б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха своя най-голям урок на тема „Изкореняване на бедността – Глобална цел № 1“. Те научиха, че изкореняването на бедността е една от най-важните цели, които човечеството трябва да постигне. Намериха материали по темата, за да разберат какво означава изкореняване на бедността и как може да се осъществи това. При подготовката на часа на класа учениците и класният им ръководител Десислава Христова използваха ресурсите, които предлага интернет страницата на кампанията „Най-големият урок в света“ на УНИЦЕФ.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: