„Книгата е прозорец към света“ – изява на ученици от начален етап

На 23.04.2018 г. ученици от начален етап на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, от групите за целодневна организация на деня ІІІ клас и първокласници, отбелязаха 23 април – Световния ден на книгата и авторското право. Те с удоволствие и лекота четоха откъси от детски книжки, гледаха презентация по темата. Припомниха си, че трябва да четат, да пазят книгата, да почитат знанието и да се учат постоянно. Учители на децата в ІІІ клас са Б. Христова, Д. Стоянова, а на първокласниците – Е. Ненова и К. Димитрова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: