„Освободи книгата“ – интересна инициатива на VІІІ б клас

Учениците от VІІІ б клас, хуманитарен профил, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязаха 23.04.2018 – Световния ден на книгата и авторското право, с интересната инициатива „Освободи книгата“. Позабравените им детски книжки ,,дойдоха” в училище и се ,,скриха” на достъпни места, за да бъдат лесно намерени от по-малките ученици. Осмокласниците замислиха вълнуващото приключение, за да превърнат училищния двор в открита библиотека за един ден. В определеното време бързо настана оживление и интересът на малчуганите беше провокиран. Децата, които откриха ,,свободни” книжки, точно следваха инструкциите към тях. Стана ясно, че могат да ги разгледат, да ги задържат и прочетат, да ги подарят или да ги оставят в училищната библиотека. Експериментът създаде радост за малките, а за големите стана повод за преосмисляне на отношението към книгите и четенето. Класен ръководител и преподавател по български език и литература на VІІІ б клас е Славка Георгиева – старши учител.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: