„Качествено образование“ – най-големият урок

Учениците от II а клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, се включиха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“. Темата на урока бе „Качествено образование“. Децата осъзнаха, че всеки има право на образование, но не всеки го получава. Запознаха се с истории на свои връстници, които не могат да ходят на училище и с причините за това. Изразиха мнения за доброто образование – начин за постигане на поставените цели. Класен ръководител на ІІ а клас е Галя Георгиева – старши учител в начален етап.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: