Уроци по литература – в музея

На 25.04.18 г. учениците от Х б клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, посетиха Регионалния исторически музей в града. Те присъстваха на официалното откриване на изложбата „Луксът на ХІХ век“. Разгледаха изложените експонати – сервизи, часовници, огледала, сервизи, кутии за бижута и др. – от времето на „алафрангата“, когато българите започват да се увличат от европейската мода. Учениците почувстваха атмосферата и на възрожденската класна стая в Славейковото училище – гордост за Търговище. М. Жечева – директор на музея – ги поздрави за проявения интерес към българската култура и миналото ни. Посещението на младите хора в музея е свързано с учебното съдържание по литература. Десетокласниците изучават творчеството на П. Р. Славейков, Д. Войников и други възрожденски автори. Преподавател на Х б клас по български език и литература е Г. Петрова – старши учител.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: