ІХ б клас – за „Сигурна работа и икономически растеж“


Учениците от ІХ б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се включиха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок“. На 25.04.2018 г., в часа на класа, те дискутираха глобална цел 8 – „Сигурна работа и икономически растеж“. С интерес разискваха основните проблеми, стоящи пред младите хора днес. Изразиха мнения как икономическият растеж може да бъде основа за бъдещ достоен живот на младите хора, които да работят и да се реализират в България. Класен ръководител на ІХ б клас е П. Борисова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: