Заключителна изява на групата по български език и литература – ХІ клас

На 03.05.2018 г. единадесетокласниците от групата по български език и литература, дейности по интереси, по проект „Твоят час“, във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха своята заключителна изява на тема „Български класици“. Те представиха основни моменти от работата си през годината – решаване на литературни задачи; проектни дейности; създаване на текстове, с които участваха в много литературни конкурси и спечелиха призови места. Ръководител на групата е Йорданка Филева – главен учител по български език и литература.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: