„Изкореняване на бедността“ – най-големият урок за VІ в клас

Учениците от VІ в клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха своя най-голям урок на тема „Изкореняване на бедността“. Класният ръководител М. Неделчева представи темата чрез компютърна презентация, след което шестокласниците дискутираха по следните въпроси: какво поражда бедността, редно ли е да има бедни и богати, как да се борим с бедността. В края на часа всеки ученик написа послание, което изразява мечтите му за това, как би искал да изглеждат България и света след 15 години.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: