Захари Тодоров от VІІІ в клас и Десислава Георгиева от ХІ в клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, спечелиха поощрителни награди в раздела за литературни творби на тема „Човекът – свободен и независим“ в Националния конкурс по превенция на наркоманиите, организиран от Общинския съвет по наркотични вещества – Община Благоевград. Конкурсът се проведе в две категории – литературни творби и изобразително изкуство, с ученици от І до ХІІ клас. Отличените ученици получиха грамоти и предметни награди.Йорданка Филева – главен учител