Представителна изява на клуб „Пътешествие в света на астрономията“

На 08.05.2018 г. се проведе представителна изява на учениците от клуб „Пътешествие в света на астрономията“, по проект „Твоят час“, във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Пред свои съученици и родители участниците в клуба презентираха темата „Представяне на макети за слънчево и лунно затъмнение“ чрез макети и проекти за пълно и частично лунно и слънчево затъмнение. Ръководител на клуба е Зоя Мирчева.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: