Студенти започват пътя си на учители от Второ СУ Търговище

Подготовката на бъдещите учители и връзката на училището с педагогическите специалности във ВУЗ е една от основните насоки в стратегията за развитие на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В тази връзка в ІІІ б клас бе проведен интересен урок по изобразително изкуство на тема „Плакат за опазване на природата”, от Светлина Манасиева – студентка в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Рисунките бяха представени от малките художници в края на урока в импровизирана изложба. За Светлина Манасиева този час бе нейното начало като учител. Отлично се справи целият екип – студентката, бъдещ учител; нейният наставник Пенка Асенова – класен ръководител и преподавател по изобразително изкуство; талантливите деца от ІІІ б клас; учителите Калоян Илиев и Боряна Русева, взели участие при подготовката на урока.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: