Първокласници посетиха „Етъра“

На 12.05.2018 г. първокласниците от клуб „Да изразим себе си чрез танц”, по проект „Твоят час“, във ІІ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище, посетиха Архитектурно-етнографския  комплекс „Етъра” край Габрово. На живо те се запознаха с историята и поминъка на габровските занаятчии. Наблюдаваха как изпод сръчните ръце на майсторите – ковачи, гайтанджии, сладкари, дърводелци, иконописци, кожари – се раждат различни предмети от възрожденския бит. Ръководител на клуба е  Антоанета Стоянова – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: