Графици за провеждане на изпити за проверка на способностите за ученици в 7 клас.


Изобразително изкуство

дата: 01.06.2018 г. | час: 9:00 
Зала 1 – Кабинет Биология
Зала 2 – Кабинет Химия
Зала 3 – Кабинет ИТ 2 етаж


Музика

дата: 04.06.2018 г. | час : 9:00
Кабинет музика 3 етаж.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com