На вниманието на зрелостниците!

Зрелостниците от випуск 2018 г. могат да се запознаят с писмените с работи в стаята на ЗДУД в срок до 19.06.2018 г.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com