За чист училищен двор и през ваканцията – призив на VI а клас

По оригинален начин отбелязаха края на учебната година учениците от VI а клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В последния час по изобразително изкуство те почистиха част от училищния двор, където често провеждаха своите часове, рисувайки различни обекти от заобикалящата ги среда. Водени от идеята, че красивата ни природа трябва да се обича и пази, младите художници и музиканти призовават и други ученици да последват примера им. Със своята инициатива те показаха, че са съпричастни към опазването на околната среда не само по време на кампании и че Второ СУ е наистина еко училище. „Спортните площадки и тревните площи ще привличат учениците и през лятната ваканция, затова нека се грижим за училищния двор, т. е. за самите нас.“ – сподели Д. Ангелова – старши учител по изобразително изкуство.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: