График на учебното време за учебната 2018/2019 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна ваканция
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна ваканция
05.02.2019 г. – междусрочна ваканция
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. – пролетна ваканция за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. – пролетна ваканция за XII клас

Неучебни дни

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език /по желание на ученика/

Начало на втори учебен срок

06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втори учебен срок

15.05.2019 г. – XII клас /13 учебни седмици/
31.05.2019 г. – I – IV клас /14 учебни седмици/
14.06.2019 г. – V – VI клас /16 учебни седмици/
28.06.2019 г. – VII – XI клас /18 учебни седмици/


Заповед № РД 09-1708/29.08.2018 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 г.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: