Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2018/2019 г.

Сесия май – юни

Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019 г., начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 май 2019 г. – 31 май 2019 г.

Сесия август – септември

Български език и литература – 28 август 2019 г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2019 г. – 04 септември 2019 г.


Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 г.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: