„Професии на бъдещето“ – среща дискусия на дванадесетокласниците

Интересна и полезна за учениците от XII клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бе срещата дискусия, която проведоха на 21.09.2018 г., с Лидия Йорданова – възпитаник на училището, бакалавър по „Връзки с обществеността“, член на Управителния съвет на Младежки Бизнес Клуб. Лидия представи качествата, които младите хора трябва да притежават, за да отговарят на предизвикателствата на бързо променящата се дигитална среда. Тя сподели личен опит за професиите копирайтър, SEO оптимизатор, инфлуенсър и др., както и за възможностите, които новите технологии предоставят за кариерното ориентиране на личността. Посъветва бъдещите студенти да търсят своето място не само в университета, но и в различни младежки общности, където ще намерят терен за личностна изява и гражданска активност.

Учениците задаваха въпроси, споделяха мнения, искаха съвети за предстоящото си кандидатстване във вузовете, за избора на специалност и др. Лидия сподели, че когато е била в XII клас, е имала нужда от такава информация, и затова е решила да помага доброволно на младите хора да се ориентират в пазара на труда и в професиите на бъдещето.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: