„Превенция на тормоза и агресията в училище“ – час на класа на осмокласниците

На 01.10.2018 г. осмокласниците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха час на класа на тема „Превенция на тормоза и агресията в училище“. В актовата зала на училището те гледаха клип, създаден от ученици от Пловдив, свързан с проблема за агресията и справянето с гнева. Запознаха се и с презентация, проследяваща какво предизвиква агресивно поведение, към кого да се обърнем за помощ, за да се справим с него; как да бъдем емоционално зрели. Класни ръководители на VIII клас са Десислава Станкова, Катя Цветкова, Невяна Петкова и Виолета Драганова.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: