В Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето – ученик от Второ СУ Търговище

Станислав Калчев от XI б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, взе участие във второто редовно заседание на Съвета, което се проведе в Пловдив в периода 30 септември – 2 октомври 2018 г. 46 момчета и момичета дискутираха петте основни тематични области, изграждащи новата Национална стратегия за детето 2019 – 2030 и доказаха, че трябва да бъде чуто мнението им при изготвянето на този важен документ. Отправиха призив към възрастните за създаване на условия, в които да развиват талантите си, и дадоха предложения за подобряване живота на децата.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: