Четене в музея

Учениците от II в клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се включиха в Националната седмица на четенето. На 22.10.2018 г. те посетиха Регионалния исторически музей Търговище. Във възрожденската класна стая, в присъствието на родители и гости, второкласниците четоха избрани моменти от любими детски книжки. Малките писатели представиха свои творби, които бяха посрещнати с голям интерес. В дейностите участваха заедно деца и родители. Организатори на инициативата са В. Василева – класен ръководител, и Цв. Бонева – учител в група за целодневна организация на дейностите.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: