В света на приказките

Първокласниците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се включиха в Националната седмица на четенето. Те все още не могат да четат, но много обичат детските приказки и се вълнуват от всичко в приказния свят, който за тях е интересен, вълшебен, привличащ. На 24.10.2018 г. Пенка Асенова, старши учител в началния етап, прочете пред децата две от любимите им приказки – „Дядовата ръкавичка” и „Житената питка”. Първокласниците слушаха с интерес, а след това нарисуваха любими моменти от приказка по избор. Класни ръководители на I клас са Г. Пенчева, П. Жечев, Св. Михайлова, М. Атанасова, Р. Добрева.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: