Рецитал за Деня на народните будители

В навечерието на 1 ноември 2018 г. учениците от двете трети групи за целодневна организация на деня II и III клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, представиха рецитал, посветен на Деня на народните будители. Третокласниците рецитираха стихотворения и разказваха откъси от известни произведения, все още непознати за по-малките им приятели. Децата от втори клас изработиха портрети на най-известните будители и запознаха своите съученици с кратки биографични данни за тях. Гости на изявата бяха класните ръководители Д. Лазарова и В. Василева. Учители на групите за ЦОУД са Р. Атанасова и Цв. Бонева.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: