Среща на осмокласници със специалисти от РЗИ Търговище

Среща на тема „Принципи на здравословното хранене“ проведоха учениците от VIII а, VIII б, VIII в, VIII г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище в Националната седмица за борба със затлъстяването и за здравословен начин на живот – с Маргарита Друмева и Миглена Иванова от РЗИ Търговище. Чрез презентации, забавни въпроси, фотоси и игри те се убедиха в ролята на здравословното хранене и физическата активност за предотвратяване на затлъстяването – една от причините за преждевременна смърт, заедно с тютюнопушенето. Осмокласниците проявиха голям интерес към алкоочилата, които симулират състояние на алкохолно опиянение у човека, и изпробваха как алкохолът въздейства върху реакциите и преценката на хората в различни ситуации. Класни ръководители са Д. Станкова, К. Цветкова, Н. Ценова, В. Драганова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: