За празника на училището – празник на спорта

На 15.11.2018 г. третокласниците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха спортен празник, който посветиха на предстоящия празник на училището. Те участваха в гимнастическа композиция с разноцветни воали, в щафетни и подвижни игри. Показаха много добра двигателна координация, ловкост, равновесие при ходене, умения за екипна работа, съгласуване на движенията с партньор. Олга Златкова, старши учител по ФВС, сподели, че по този начин децата ще се научат да живеят здравословно, ще предотвратяват наднорменото тегло, ще се предпазват от агресията и стреса.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: