Младшите посланици на Европейския парламент информират

Участниците в образователната програма за училища посланици на Европейския парламент във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище създадоха кът, в който подредиха разнообразни информационни материали, свързани с дейността им. На третия етаж, в зоната за социални контакти, всеки може да се запознае с тези материали и да научи за историята на създаване на Европейския съюз, за европейските институции, за правата и задълженията на младите хора като европейски граждани. С особено старание младшите посланици подготвиха кратка информация за всяка държава в Европейския съюз – територия, население, символи и др. Те ще обогатяват и актуализират материалите, с което ще стимулират своите съученици да бъдат активни граждани, да познават европейските институции и взаимодействието между тях. Старши посланици по програмата, ръководители на дейността в училището, са Д. Трифонова – учител по история и цивилизация, и В. Пенчева – учител по български език и литература.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: