Сдружение „Българска история“ – във Второ СУ Търговище

На 14.11.2018 г. учениците от IX и X клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха среща с членове на Сдружение „Българска история“. В актовата зала на училището Иван Кънчев и Марио Мишев представиха образователни филми за Тутраканската битка и за ген. Стефан Тошев. Учениците присъстваха на нестандартен урок по родолюбие, изнесен от представителите на Сдружението, чиято основна задача е съхраняването и популяризирането на българската история. Срещата е организирана от преподавателите по обществени науки и гражданско образование П. Борисова – главен учител, К. Цветкова – ст. учител, Е. Иванова – ст. учител, Д. Трифонова – учител, и от класните ръководители на IX и X клас.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: