Проектни задачи по български език – създаване на вестник

Учениците от VII клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище работиха върху проектна задача по български език, свързана с овладяване на умения да се извлича информация от медийни текстове. Те трябваше да оформят две страници на свой вестник – на електронен или хартиен носител, като се съобразят с учебното съдържание, свързано с темата „Текстът в средствата за масова комуникация“. Учениците сами сформираха екипи за работа и разпределиха дейностите си, влязоха в ролята на журналисти и направиха първите си интервюта. Сред интервюираните бяха Стойне Калайджийски – педагогически съветник, Надка Владимирова – старши учител по български език и литература, както и ученици, изявени в областта на изкуствата и спорта. Седмокласниците отразиха новини под формата на информационна бележка, репортаж или интервю.

Изпълнението на проекти по български език е съобразено с дейностите, заложени в новата учебна програма за VII клас – дигитална компетентност, социални и граждански компетентности и умения за учене.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: