В Окръжен съд Търговище – посланиците на Европейския парламент

На 13.XII.2018 г. младшите посланици на Европейския парламент от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище посетиха Окръжния съд в града. В една от съдебните зали учениците проведоха процес по разказа „Албена“ от Йордан Йовков. Всички участници в това предизвикателство успешно изпълниха ролите си – на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокат, подсъдим и свидетели. По този начин младшите посланици успяха да разберат на практика ролята на всяка длъжност в наказателния процес. Събитието завърши с викторина, свързана с европейските институции. Ръководители на проекта са Д. Трифонова – учител по история и цивилизация, и В. Пенчева – учител по български език и литература, старши посланици по образователната програма „Училище посланик на Европейския парламент“.

Инициативата се осъществи с всеотдайната помощ и професионалните напътствия на съдия Бонка Янкова. Участниците в съдебния процес получиха поздравления и сертификати от Анета Куманова, директор на училището. В залата присъстваха още Г. Йорданова – заместник-директор на училището, юристи от Окръжен съд Търговище, класни ръководители, учители.Весела Пенчева – старши посланик на Европейскияпарламент,
учител по български език и литература

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: