Спортни победи в Коледния турнир за ученици от начален етап

Малките спортисти на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се представиха отлично на Коледния турнир по футбол и народна топка за ученици от начален етап, който се проведе от 11 до 13.12.2018 г. в спортната зала „Д. Стефанов” Търговище.

Първо място завоюва отборът по народна топка за момичета и второ място – отборът по футбол за момчета. Водачи на отборите – Пламен Иванов – заместник-директор и Калин Кръстев – старши учител в начален етап. Четвъртокласниците показаха своя личностен и отборен потенциал, много добра спортна техника и мотивация за победа. Валя Радева – директор на ЦПЛР Търговище, от името на организаторите награди победителите с медали, купи, флагчета и грамоти. „Традиционният коледен турнир за ученици от начален етап създава у децата траен интерес за занимания със спорт, дава им възможност за изява. По този начин те се стимулират да спортуват системно, да са здрави и щастливи“ – каза Пламен Иванов.

Ръководството на училището поздравява спортистите победители, техните родители и учители. Пожелава на всички здрав дух в здраво тяло и още по-високи постижения!Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: