Коледните празници у нас и по света привличат интереса на учениците

С много емоции беше наситена заключителната изява по темата за проектно базираното обучение на групите за целодневна организация на дейностите във II и III клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище – „Коледните празници у нас и по света“. Разделени на екипи, второкласниците разучиха кои са основните празници в България и традициите, свързани с тях. В своите проекти те акцентираха върху фолклорната обредна система. Третокласниците запознаха съучениците си с интересни обичаи по света, свързани с Коледа. Те изработиха и няколко книжки с рецепти за коледни сладки, с гатанки и легенди за Дядо Коледа. Интересен момент в представянето на проектите беше свързването на картини с датите на различни празници, което изискваше от децата съобразителност и знания. Участие в изявата на децата взеха и класните ръководители В. Василева и Д. Лазарова. Учители в групите за целодневна организация на дейностите са Цветелина Бонева и Радка Атанасова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: