Междуличностните отношения – дейност на педагогическия съветник

Интердисциплинарен урок за междуличностните отношения бе проведен в група за целодневна организация на дейностите във втори клас, Второ СУ “Проф. Никола Маринов” Търговище, от педагогическия съветник Стойне Калайджийски. Разсъждавайки върху известната приказка “Дърварят и мечката”, децата разбраха, че дори и да получиш физическо нараняване, няма толкова много да те заболи, колкото от изречената лоша дума. Бе дадена възможност на учениците да споделят свои мнения и преживявания за постъпки, които са ги наранили и които те са запомнили. Педагогическият съветник ги насочи към възможността да се грижат за животни, което ще ги направи по-добри хора. Занятието бе инициирано от Антоанета Стоянова – учител на групата.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: