Състезание по правопис на английски език за ученици от начален етап

На 17.01.2019 във Второ СУ „Проф.Никола Маринов” Търговище се проведе предварителен кръг на Националното състезание по правопис на английски език (Bulgarian National English Spelling Bee). То се организира от Фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС в партньорство с фондация “Америка за България”. Състезанието подпомага обучението по английски език в училище, като развива говорните и комуникационните умения, обогатява лексикалния запас от думи и изгражда умения за изява пред публика. В оспорваната надпревара се включиха 35 ученици от втори, трети и четвърти клас, от които 13 бяха класирани за участие в училищния кръг в края на месец февруари. За много от децата това беше първото голямо състезание, в което участват. Те показаха воля и желание за победа, доказаха, че могат да научат и спелуват правилно непознати думи. Координатор на състезанието на училищно ниво е Мария Марчева – старши учител по английски език.

Пожелаваме успех на всички участници, продължаващи в следващите кръгове.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: