Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.

Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище, в сила от 31 януари 2019 година

Прочетете повече