Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.Приложения:


Към сайта на Община Търговище

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: