Международния ден на майчиния език отбелязаха младшите посланици на Европейския парламент

На 21 февруари 2019 г. младшите посланици на Европейския парламент, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище, отбелязаха Международния ден на майчиния език. Те проведоха дискусия, в която обсъдиха ролята и значението на майчиния език в развитието на личността, езиковото многообразие в Европейския съюз и мястото на всеки език в европейската общност. Учениците и този път засегнаха актуалната тема за предстоящите през май избори за ЕП, за важността да бъдат активни и информирани европейски граждани.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: